Late breaking information

MUSICOLOGY AT THE UNIVERSITY OF AMSTERDAM

17/03/2017

Muziek voor een begijnhof zonder kerk: zangboeken uit het Amsterdamse begijnhof rond 1600

Colloquium Muziekwetenschap
Dr. Ulrike Hascher-Burger, Universiteit Utrecht

Donderdag 20 april 2017, 15:30 - 17:00
Nieuwe Doelenstraat 16, zaal 3.01

Na de ‘Alteratie van Amsterdam’ in 1578 bleef het ‘Ronde Begijnhof’ als enige katholieke instelling in de stad over omdat de huizen eigendom waren van de begijnen. De begijnhofkerk echter werd in 1578 gesloten en in 1607 overgedragen aan de Engelse presbyterianen. Bijna 100 jaar lang vierden de vrouwen in de huisjes op het hof. Pas in 1671 kregen de begijnen weer een kapel.

De liturgische boeken werden in 1578 eveneens verwijderd. Twee privézangboeken uit die tijd bleven echter bewaard, naast een omvangrijk muziekboek uit het begin van de 17e eeuw voor de liturgische behoeften van een begijnhof zonder kerk. Met zijn een- tot driestemmige liturgische gezangen en geestelijke liederen was het bedoeld als aanvulling op de privézangboeken. Drie muziekboeken die veel vragen opwerpen over de muziekcultuur op het Amsterdamse begijnhof rond 1600.


Dr. Ulrike Hascher-Burger is musicologe en mediëviste. Haar specialisme zijn laatmiddeleeuwse muziekhandschriften uit de Lage Landen en Noord-Duitsland, voornamelijk uit kringen van de Moderne Devotie. Zij is als geaffilieerd onderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht en voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis (KVNM). Haar onderzoek naar muziekbronnen uit het begijnhof in Amsterdam rond 1600 maakt deel uit van het HERA -Project 'Sound Memories: The Musical Past in Late-Medieval and Early-Modern Europe' (SoundMe). Persoonlijke website: www.ulrikehascher-burger.com