Late breaking information

MUSICOLOGY AT THE UNIVERSITY OF AMSTERDAM

14/11/2012

Sempre Appassionato! 75 jaar Muziekwetenschap

COLLOQUIUM MUZIEKWETENSCHAP ‘Sempre Appassionato’ 75 jaar Muziekwetenschap in Amsterdam Donderdag 15 november 2012 Universiteitstheater, Nieuwe Doelenstraat 16, Amsterdam, aanvang 15:30 uur, zaal 301 In 1937 benoemt de Amsterdamse gemeenteraad dr K.Ph. Bernet Kempers tot lector in de muziekwetenschap. Het is het begin van een dynamische geschiedenis met grote namen, hooggestemde ambities, successen en tegenslagen: Sempre Appassionato. Helen Metzelaar en Barend Linders beschreven op basis van archiefonderzoek en een groot aantal interviews, de ontwikkelingen waar sommige docenten en studenten nog levendige herinneringen aan hebben. En het proces gaat verder. Het is het verhaal over muziekwetenschap UvA in zijn volle breedte, het kenmerk van de Amsterdamse opleiding Een colloquium over actueel onderzoek op het gebied van de muziekwetenschap vanuit diverse invalshoeken en gebruikmakend van verschillende onderzoeksmethodieken /