Late breaking information

MUSICOLOGY AT THE UNIVERSITY OF AMSTERDAM

03/10/2011

uitnodiging aan studenten bijwonen proefcolleges

Voor de NGO vacature ‘Popmuziek en populaire cultuur’
vindt op vrijdag 14 oktober in Bungehuis K06 een serie proefcolleges plaats van vier eindkandidaten.

Op vrijdag 14 oktober is het programma als volgt:
BH K06:
14.00 - 14.30 uur Proefcollege Stephen Amico
14.45 - 15.15 uur Proefcollege Oliver Seibt
15.30 - 16.00 uur Proefcollege Justin Williams
16.15 - 16.45 uur Proefcollege Kristin McGee
na 16.45 Beraadslaging en eindbesluit commissie

Studenten worden met nadruk uitgenodigd om met deze kandidaat docenten kennis te maken.