Late breaking information

MUSICOLOGY AT THE UNIVERSITY OF AMSTERDAM

24/01/2011

Benoeming Birgit Abels in Göttingen


Universiteit Göttingen
Dr. Birgit Abels is voorgedragen voor de positie van hoogleraar Culturele Muziekwetenschap/ etnomusicologie aan de Georg August Universiteit te Göttingen en zal, indien zij de voordracht aanvaardt, per 1 maart benoemd worden. Birgit heeft in de afgelopen tweeënhalf jaar bij ons colleges "Inleiding wereldmuziek", "Music of the Pacific" en "Music, Space, Place" verzorgd en bijdragen geleverd aan "Wereldmuziek onderzoek", "Transformaties in de Muziek van de Twintigste eeuw", "Culturele muziekwetenschap", "Postcoloniale muziekwetenschap" en bij het opzetten van "Popular musics of the world". Daarnaast heeft ze veel onderzoek gedaan (inclusief verschillende veldwerkperiodes in Borneo) en was medeorganisator van verschillende symposia en congressen. Daarnaast heeft ze het college "Wereldmuziek" aan de Universiteit van Leiden twee jaar gegeven.

Muziekwetenschap - Instrumentenmuseum
Veel van onze studenten hebben tijdens de colleges die ze heeft gegeven wel gemerkt dat Birgit heel veel in haar mars heeft en dat ze vroeger of later een interessante aanbieding zou krijgen. Maar dat ze op zo jonge leeftijd al tot hoogleraar benoemd zou worden is toch wel heel uitzonderlijk. De "Georgia Augusta", zoals de Universiteit van Göttingen wordt genoemd, is met een 43ste plaats op de internationale ranglijst van Time de hoogste geclassificeerde universiteit van Duitsland (Nederlandse univeristeit komen daar niet eens in voor...). Het is een universiteit die 45 nobelprijswinnaars heeft voortgebracht, en dan rekenen we niet eens mee dat Göttingen eeuwenlang als het wiskundige centrum van de wereld werd beschouwd. Als er in de wiskunde een nobelprijs zou bestaan zou dat aantal ongetwijfeld nog veel groter zijn. Ook muziekwetenschap, dat in Göttingen onder de filosofische faculteit valt, heeft grote namen voortgebracht, waaronder Johann Nikolaus Forkel (1749-1818).

auditorium 
Maar de culturele muziekwetenschap in Duitsland kan wel wat vernieuwing en verjonging gebruiken en daar zal Birgit ongetwijfeld een belangrijke bijdrage aan leveren. Zoals onze studenten en docenten gemerkt hebben houden Birgit en ikzelf niet zo van de kunstmatige scheiding tussen 'klassiek, pop, jazz en wereldmuziek studies' en dat gedachtegoed viel in Göttingen in vruchtbare aarde en het is te verwachten dat de ontwikkelingen daar heel interessant zullen zijn. Het is natuurlijk bijzonder spijtig dat we haar niet voor Amsterdam hebben kunnen behouden, maar we zullen een nauwe samenwerking tot stand brengen en ze zal nog met enige regelmaat bij ons opduiken.
stadsbeeld centrum