Late breaking information

MUSICOLOGY AT THE UNIVERSITY OF AMSTERDAM

23/11/2010

oratie Henkjan Honing


Op woensdag 1 december a.s. om 16.00 uur
zal de oratie van dr Henkjan Honing
bij het aanvaarden van zijn ambt als hoogleraar Music and Cognition,
plaatsvinden in de Aula van de Universiteit van Amsterdam, Singel 411.
De titel luidt: De ongeletterde luisteraar.